SIKÇA SORULAN SORULAR

 
 

1.Uzman erbaşlığa giriş şartları nelerdir?

a.T.C. vatandaşı ve erkek olmak,
b.Hv.K.K.lığı tarafından alımın yapılacağı dönem için kaynak olarak belirtilen en az lise veya dengi okul mezunu olmak,
c.Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre ve başvuruların başlangıç tarihi itibariyle 26 yaşından gün almamış olmak,
ç.Askerlik hizmetini tamamlayanlardan terhis tarihi üzerinden üç yıldan fazla süre geçmemiş olmak,
d.Askerlik hizmeti devam eden adaylar için ilanda belirtilen tarihe kadar terhis olacak olmak (Askerlik hizmetini yapmayanlar ile tecilli olan adayların başvuruları reddedilecektir.),
e.Halen muvazzaflık hizmetini yapmakta olanlar için sıralı sicil amirlerinden uygun "Nitelik Belgesi" almış olmak,
f.Askerlik hizmetini tamamlayan adayların Askerlik Durum Belgelerinde “Uzman Erbaş Olamaz.” kararı bulunmamak,
g.Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak,
ğ.Askeri okullardan çıkarılmamış olmak,
h.Yapılacak yazılı sınav, ön sağlık muayenesi, fiziki yeterlilik değerlendirme testi, mesleki uygulama sınavı ve karar mülakatında başarılı olmak,
ı.İlgili makamlar tarafından yapılan güvenlik soruşturması uygun olmak,
i.En az 168 cm., en fazla 210 cm. boyunda olmak ve TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen boy-kilo standartları içinde olmak,
j.TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen tabloya uygun boy-kilo oranına sahip olmak. Boy-kilo tablosu aşağıdaki gibidir:
 BOY VE KİLO ORANLARI

Boy (cm) Ağırlık Üst Sınırı (kg) Ağırlık Alt Sınırı (kg)
168 73 54
169 74 54
170 75 55
171 76 56
172 77 56
173 78 57
174 79 58
175 80 58
176 81 59
177 81 60
178 82 60
179 83 61
180 84 62
181 85 62
182 86 63
183 87 64
184 88 64
185 89 65
186 90 66
187 91 66
188 92 67
189 93 68
190 94 69
191 95 70
192 96 70
193 97 71
194 98 72
195 99 72
196 100 73
197 101 74
198 102 75
199 103 75
200 104 76
201 105 77
202 106 78
203 107 78
204 108 79
205 109 80
206 110 81
207 111 81
208 112 82
209 114 83
210 115 84
NOT: Boy-kilo bu ölçüler dışında ise durumunuz giriş koşullarına uymuyor demektir. Ölçümler mutlaka ayakkabısız olarak ve sadece şort/eşofman ile yapılmaktadır.
k.Askeri hastanelerden “... Sınıfında Uzman Erbaş Olur.” kararlı sağlık raporu almış olmak,
l.Askerlik hizmeti sırasında üste hakaret, emre itaatsizlikte ısrar, mukavemet, amir ve üste fiili taarruz, fesat ve isyan suçları ile 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun 148’inci maddesinde yazılı suçlardan hükümlü bulunmamak,
m.Taksirli suçlar hariç olmak üzere affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş ve adli sicilden çıkarılmış olsa dahi, bir cürümden hükümlü bulunmamak.
 
2. Başvuru ve sınav tarihleri ile uygun öğrenim kolları nelerdir?
Başvuru ve sınav tarihleri Hava Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyacına göre şekillenmekte ve belirli bir tarih bulunmamaktadır. Öğrenim kolları ise Hava Kuvvetleri Komutanlığına tertip edilmesi planlanan ihtisaslara uygun olarak belirlenmektedir.
 
3.Seçim aşamaları hakkında genel olarak bilgi alabilir miyim?
a.Yazılı Sınav:
Genel Kültür Sınavı: Sorular lise düzeyinde olup; Atatürkçülük, İnkılap Tarihi,  T.C. Anayasası, Uluslararası Kurumlar ve Antlaşmalar, Türkiye Coğrafyası, Vatandaşlık Bilgisi ile Türkiye ve Dünya ile ilgili güncel konular başta olmak üzere benzeri konulardaki genel kültür bilgileri ölçülmektedir. Test şeklinde 5 seçenekli çoktan seçmeli 50 sorudur.
Genel Yetenek Sınavı: Sözel ve sayısal yetenek olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Test şeklinde 5 seçenekli çoktan seçmeli 50 sorudur.
Yazılı sınavda başarılı olabilmek için her iki sınavdan da en az 70 puan alınması gerekmektedir.
b.Fiziki Yeterlilik ve Değerlendirme Testi:
Test Türü Baraj
 400 metre Koşu    80 saniye  
Şınav 28 tekrar
Mekik 28 tekrar
Yukarıdakiler baraj olup daha fazla yapan daha yüksek puan alır. Herhangi bir branşta barajı geçemeyen elenir.
Başarılı olmak için; her bir branştan en az 50 puan almak kaydıyla ortalama 60 puan ve üzerinde not almak gereklidir.
c.Mesleki Uygulama Sınavı:
Uzman erbaş seçim aşamalarından birisi de mesleki uygulama sınavıdır. Sınav kapsamında bu aşamaya kadar gelen adaylara ihtisasına göre araç, gereç, silah ve cihaz üzerinde uygulama sınavı yapılır ve bu sınavda amaç adayın gireceği ihtisaslarda mesleğe hazır bulunuşluğunu ölçmektir.
ç.Karar Mülakatı:
Değerlendirmenin son aşamasıdır. Adayların davranış ve düşünceleri hakkında arzu edilen, testlerle tespiti mümkün olmayan bilgilerin öğrenilmesi ve yazılı olarak değerlendirilmesi amacıyla, mülakat teknikleri eğitimi veya kursu görmüş personel tarafından oluşan bir komisyon marifetiyle yüz yüze yapılan görüşmedir.
Karar mülakatında başarılı olan adaylar arasından askerlik hizmeti devam edenler “... Sınıfında Uzman Erbaş Olur” kararlı sağlık raporu almak amacıyla, en yakın askeri hastaneye sevk edilmek üzere, birliklerine geri gönderilir. Askerlik hizmeti sona eren adaylar ise Hv.Tek.Okl.K.lığı İKDSY K.lığı tarafından her yıl TSK Sağlık Komutanlığının belirlemiş olduğu askeri hastanelere gönderilirler.
 
4.Sözleşmemiz ne kadar süreyle yapılır? Emeklilik yaşımız kaçtır?
Eğitime başlayan uzman erbaşların ilk sözleşmeleri Hava Teknik Okullar Komutanlığı tarafından yapılır. İlk taahhüt senedi 2 (iki) yıldan az, 5 (beş) yıldan fazla olmamak şartıyla sözleşmeleri yapılır. Daha sonraki sözleşmeler için uygun görülenler, istihdam edilecekleri kadronun sağlık niteliklerini taşıdıkları takdirde, müteakip sözleşmeleri, bir yıldan az, beş yıldan fazla olmamak şartıyla azami kırk beş yaşına girdikleri yıla kadar uzatılabilir. Yaş sınırı nedeniyle Silahlı Kuvvetlerden ayrılmak durumunda kalacaklardan istekli olanlar, merkezi yönetim bütçe kanunlarında yer alan sınırlamalara tabi olmaksızın, Milli Savunma Bakanlığı, MSB ANT Başkanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı dahil) kadrolarında emekli aylığına hak kazandıkları tarihe kadar devlet memuru olarak istihdam edilirler.
 
5.Sağlık muayenesi yapılırken nelere dikkat edilmektedir? Sağlık kriterleri (Göz, boy/kilo, yara/ameliyat izi gibi) nelerdir? İtiraz etme koşulları nelerdir?
a. Uzman erbaşlar için uygulanan sağlık muayeneleri TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirlenmiş olan esaslara göre uzman askeri doktor tarafından yapılmaktadır. Sağlık muayenesi yapmakla görevlendirilen asker hastanelerinin dışındaki hastanelerden alınan sağlık raporları dikkate alınmamaktadır.
b. Sağlık muayenesi sonucunda olumlu rapor alamayan adaylara itiraz hakkı tanınmaktadır. İtiraz etmek isteyen adaylara itiraz sevk belgesi düzenlenerek bir başka asker hastanesine (kontrol hastanesi) sevk edilmektedir. Kontrol hastanesinden olumlu sağlık raporu alan aday üçüncü hastaneye (hakem hastanesi) sevk edilir. Hakem hastanesinden de olumlu sağlık raporu olan adaylar asıl/yedek listeye girmeye hak kazanır.
 
6.Eğitim süresi ne kadardır?
Göreve ilk defa başlayan uzman erbaşlar Hava Teknik Okullar Komutanlığı tarafından dört haftalık intibak eğitimine alınır. İntibak eğitiminin tamamlanmasını müteakip ilgili sınıf okul komutanlığında 8 ila 14 haftalık mesleğiyle ilgili eğitime alınır.
 
7.Astsubaylığa geçme imkanım var mı var ise nasıl geçebilirim?
Uzman erbaşların astsubaylığa geçirilmesi ile ilgili usul, esas ve şartlar 3269 sayılı Kanun'da belirtilmiştir.
 
8.Tek taraflı sözleşmenin feshi mümkün müdür?
Uzman erbaşlar, sözleşme süreleri sona ermeden sözleşmelerini tek taraflı olarak feshedemezler.
 
9.Zati tabanca veriliyor mu?
Uzman erbaşlar ilk sözleşmelerini müteakip bedeli karşılığında zati tabanca edinebilir ve görevli olmadıkları zamanlarda resmi veya sivil elbise ile zati tabancalarını göze görünmeyecek şekilde taşıyabilirler. Görevlendirildikleri görev yerinde kendisine kadro silahı olarak tabanca tahsis edilmemiş ise kışla içinde ve dışında tabancalarını görünür şekilde taşıyamazlar. Şayet kadro silahı olarak tabanca tahsis edilmişse bu silahı veya zati tabancalarını kışla içinde eğitim elbisesi üzerine takılı olarak taşırlar.
En az 10 yıl görev yapıp TSK’den ayrılanlara, istifa veya istifa etmiş sayılmak suretiyle TSK’den ayrılan subay ve astsubaylar gibi, emeklilik durumunda ise, emekli subay ve astsubaylar gibi silah taşıma ruhsatı verilir. 10 yıldan daha az görev yapan uzman erbaşlara ise şahsi tabancaları için HKY 166-2(C) Şahsi ve Zor Alım Tabanca İşlemleri Yönergesi esaslarına göre işlem yapılır.
 
10.Hava Kuvvetleri Komutanlığına uzman erbaş olmak için başvurmak istiyorum. Nasıl başvurabilirim?
Başvurular www.tekok.edu.tr internet adresinden online olarak yapılmaktadır. Posta yoluyla başvurular kabul edilmemektedir.
 
11.Başvurumdaki bazı bilgilerim değişti ve güncellemek istiyorum. Nasıl yapabilirim?
İlk başvurunuzda sistem size bir şifre verecektir. O şifre ile başvurular devam ettiği müddetçe internet adresimizden bilgilerinizi güncelleyebilirsiniz.
 
12.Hava Kuvvetleri Uzman Erbaşlık Sınavı nerede yapılmaktadır?
Sınav tek merkezde, Hava Teknik Okullar Komutanlığı (Gaziemir / İZMİR) adresinde yapılmaktadır.
 
13.Sınavlara katılabilmek için bankaya para yatırmaya gerek var mı?
Hayır. Hiçbir sınav için bankalara para yatırmaya gerek yoktur.
 
14.Hava Kuvvetleri’nden başka bir kuvvette askerlik hizmetini yapıyor ve yapmış olmam uzman erbaş olmama engel mi?
Hayır. Diğer kuvvetlerde askerlik hizmetinizi yapmış ve yapmakta olmanız Hava Kuvvetleri Komutanlığında uzman erbaş olmanıza engel teşkil etmemektedir.
 
15.Askerlik hizmetim esnasında uzman erbaşlık için başvuru yapabilir miyim?
Askerlik hizmeti devam eden adaylar başvuru esnasında ilanda belirtilen tarihe kadar terhis olmaları halinde başvuru yapabilirler.
 
16.Askerliğimi yapmamış olmam uzman erbaş olmama bir engel teşkil eder mi?
Askerlik hizmetini yapmayanlar uzman erbaş olamazlar.
 
17.Uzman erbaş eğitim döneminde kendi isteğimizle ayrılmamız mümkün mü? Eğer mümkün ise ayrılmak için ücret ödüyor muyuz?
Sözleşmenin imzalanmasından sonra ilk beş aylık intibak dönemi içerisinde göreve intibak edemeyenler ile ayrılmak isteyenlerin sözleşmeleri feshedilerek, Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişikleri kesilir. Peşin olarak ödenen aylık ve aylık ile birlikte ödenen diğer tüm özlük haklarının çalışılmayan günlere ait kısmı geri alınır.
18.Uzman erbaş eğitim döneminde kendi isteğimizle ilk beş aylık intibak dönemi içerisinde ayrılmamız halinde, tekrar Türk Silahlı Kuvvetleri’nde görev alabilir miyiz?
Her ne sebeple olursa olsun, ilk beş aylık intibak dönemi dahil olmak üzere, sözleşmesi feshedilerek Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişiği kesilen uzman erbaşlar, tekrar Türk Silahlı Kuvvetlerine alınmazlar.
Uzman erbaş olarak göreve başlamış olup da, daha sonra Türk Silahlı Kuvvetleri’nde görev yaptığı anlaşılanlar hakkında fesih işlemi yapılır.
19.Şu anda Kara Kuvvetleri Komutanlığında uzman erbaş olarak eğitim görmekteyim. Seçim aşamalarında başarılı olduğum takdirde, Hava Kuvvetleri Komutanlığına geçiş yapabilir miyim?
Hayır. Hava Kuvvetleri Komutanlığında uzman erbaş olarak görev alabilmeniz için; daha önce Türk Silahlı Kuvvetlerinde subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmanız gerekmektedir. Bu nedenle böyle bir geçiş söz konusu değildir.