SEÇİM AŞAMALARI

            2014 yılı seçim aşamaları, her bir aday için bir günde tamamlanacak şekilde 23 Haziran – 02 Temmuz 2014 tarihleri arasında Hava Teknik Okullar Komutanlığı (Gaziemir – İZMİR)’nda yapılacaktır.

 

            a.         Seçim Aşamalarına Çağrılacak Adayların Belirlenmesi

                        (1)       Başvurusu kabul edilenler arasından seçim aşamalarına çağrılacak adaylar 09 Haziran 2014 tarihinde, www.tekok.edu.tr internet sayfasında duyurulacaktır. Seçim aşamalarına katılmaları için çağrılan adaylara ayrıca çağrı mektubu gönderilmeyecektir. Bu nedenle, internetten seçim aşamalarına katılma tarihinizi ve neler yapmanız gerektiğini öğrenme sorumluluğunuz bulunmaktadır. Mağdur olmamanız için, 09 Haziran 2014 tarihinden itibaren durumunuzu öğrenmek üzere www.tekok.edu.tr internet adresini kontrol etmeniz gerekmektedir.

                        (2)       Seçim aşamalarına çağrılmak için, ÖSYM’nin iki yıllık meslek yüksekokullarına kayıt yaptırabilmek amacıyla gerekli asgari puan (ham puan) ve yukarısında puan almak yeterli değildir. Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından ön lisans programları kontenjanlarına göre belirlenen baraj puanı veya üzerinde puan almış olan adaylar seçim aşamalarına çağrılacaklardır.

                        (3)       Seçim aşamalarına çağrılan tüm adaylar; internette ilân edilen tarih ve saatte, Hv.Tek.Okl.K.lığı (Gaziemir/İZMİR) Sınav Nizamiyesinde hazır bulunacaklardır.

                        (4)       Seçim aşamaları süresince adayların ve 1’inci dereceden yakın akrabalarının  barınma ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla, her yıl Kredi ve Yurtlar Kurumu İzmir Bölge Müdürlüğü ile Hv.Tek.Okl.K.lığı arasında koordine kurulmaktadır. Bu doğrultuda yer ihtiyaçlarınız ile ilgili koordine kurmak için, seçim aşamalarına çağrı belgenizde yer alan Kredi ve Yurtlar Kurumu İzmir Bölge Müdürlüğü telefon numaraları ile irtibat kurmanız faydanıza olacaktır.

                        (5)       Seçim aşamalarına çarılan aday ve yakını, Erkek ve Kız yurtlarından ücreti mukabilinde faydalanabilmektedir. Tahsis edilecek olan kredi yurdu ve Hv.Tek.Okl.K.lığı arasındaki ulaşım adayın kendi imkanları ile yapılacak olup, otobüs ve Metro/İZBAN aktarmalı olarak ulaşım yaklaşık 1 (bir) saat içerisinde gerçekleşmektedir. 2014 yılında yaklaşık barınma bedeli, kişi başı  bir gün için 7-10 lira arasında olacaktır. Ayrıca ücreti mukabilinde yemek hizmeti verilebilmektedir.

                        (6)       Seçim aşamaları her bir aday için bir gün içerisinde tamamlanacak olup, gün içerisinde sabah kumanyası, öğle ve akşam yemeği ücretsiz olarak Hv.Tek.Okl.K.lığı tarafından verilecektir.

 

2013 YILI SEÇİM AŞAMALARINA ÇAĞRILAN ADAY ÖĞRENCİ
YGS BARAJ PUAN TABLOSU

KOD

ÖĞRENİM KOLU

EN DÜŞÜK PUAN

PUAN TÜRÜ

1595

ALAN AYRIMI OLMAYANLAR

206,894

YGS 1-2, 5-6

3303

TÜRKÇE-MATEMATİK

217,143

YGS 5 - 6

4176

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

216,881

YGS 1 - 2

4244

ENDÜSTİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ

217,284

YGS 1 - 2

4312

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ

221,326

YGS 1 - 2

4327

KİMYA TEKNOLOJİSİ

215,549

YGS 1 - 2

4381

MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ

215,893

YGS 1 - 2

DİKKAT: Nedeni ne olursa olsun, kendisine bildirilen tarih ve saatte seçim aşamalarına, sağlık muayenelerine, kayıt işlemlerine gelmeyen adaylar haklarından vazgeçmiş sayılır ve işlemleri iptal edilir.

           

b.         Adayların Yanında Bulundurmaları ve Teslim Etmeleri Gereken Belgeler

                        Seçim aşamalarına çağrılan adaylar, diplomanın aslı veya okul tarafından onaylı sureti ve nüfus cüzdanı aslı yanlarında olacak şekilde, fotokopilerini ise diğer belgeler ile birlikte, aşağıda belirtilen sıraya göre, Seçim Aşamalarına Çağrı Belgesi en üstte olacak ve tek tek çevrilebilecek şekilde delerek, plastik kapaklı telli dosyaya takacaklardır. Belgeler cep, föy vb. dosyaya kesinlikle konulmayacaktır. Hazırlanacak belgeler aşağıya çıkarılmıştır:

                        (1)       Seçim Aşamalarına Çağrı Belgesinin İnternet Çıktısı (Belgenin sağ üst köşesine adaya ait son 3 ay içinde çekilmiş renkli fotoğraf yapıştırılacaktır.),

                        (2)       Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi (Nüfus cüzdanını yanında getirmeyen adaylar sınavlara alınmayacaktır.),

                        (3)       Son üç ay içerisinde çekilmiş 4,5x6 cm ebadında sekiz adet vesikalık fotoğraf (Fotoğraflar gözlüksüz ve sakalsız olacak olup, tüm fotoğrafların arkasına, T.C. kimlik numarası, adı ve soyadı tükenmez kalem ile yazılacaktır. Fotoğraflar, bir zarf içerisine konularak hazırlanmış olan dosyaya takılacaktır.),

                        (4)       Başvuru sahibinin kısa öz geçmişini içeren Mülakat Tanıtım Kartı (İnternetten çıktı alınarak el yazısı ve mavi renkli kalem ile eksiksiz olarak doldurularak dosyaya takılacaktır.),

                        (5)       Mezun olunan okuldan alınan diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya okul tarafından onaylı sureti ve bir adet fotokopisi (Mezun olmamış olan adaylar için, kayıt tarihine kadar öğrenim gördüğü liseden mezun olacağını gösteren öğrenim durum belgesi),

                        (6)       Seçim Aşamaları Taahhütnamesi (Reşit olmayanlar için velisi tarafından imzalanacak olan belge, www.tekok.edu.tr internet adresi üzerinden çıktısı alınarak el yazısı ile mavi renkli kalem kullanılarak doldurulacaktır.).

            Yukarıda belirtilen belgeler dışında;

            Spor ayakkabısı, şort, tişört veya eşofman, mavi tükenmez kalem, siyah kurşun kalem, kalem açacağı ve silgi getirmeniz gerekmektedir. Bunların dışında herhangi bir malzemeye seçim aşamaları süresince ihtiyacınız OLMAYACAKTIR.

DİKKAT: Hava Kuvvetleri Komutanlığının seçim aşamalarına ait tarih ve uygulama şekli ile ilgili değişiklik yapma hakları saklıdır. Bu hususta değişiklik yapılması durumunda, adaylara www.tekok.edu.tr internet adresinden ayrıntılı olarak bilgi verilecektir.

            c.         Seçim Aşamalarının Kapsamı 

                        (1)       Evrak İnceleme (İlk Kontrol)

                                   (a)       Seçim aşamalarına çağrılan adayların, gerekli belgeleri tam ve eksiksiz olarak getirip getirmedikleri ile belgelerin adayların beyan ettiği bilgileri doğrulayıp doğrulamadığı kontrol edilir.

                                   (b)       Evrakında eksiklik bulunanlardan, sınav süresi içinde eksik evrakı tamamlayamayacağı anlaşılanların, başvuruları geçersiz sayılarak reddedilir ve seçim aşamalarına katılamazlar.

DİKKAT: Getirilecek belgeler ile belge örnekleri www.tekok.edu.tr internet adresinde “Hazırlanacak Örnek Dosya” ismi ile yer almaktadır.

                        (2)       Kişilik Testi

                                   İlk kontrolden geçen adaylar, 150 - 180 sorudan oluşan bir teste girerler. Kişilik testi sonuçlarına göre eleme yapılmaz. Adayların müakat esnasında komisyon üyeleri  tarafından  aidiyet, dürüstlük, kendi başına görev yapabilme, liderlik, zor koşullar altında çalışabilme gibi kişilik özelliklerinin, ruhsal durumlarının ve duygusal yapılarının nasıl olduğunun tespitine yönelik anket şeklinde bir testtir. Başarılı/başarısız gibi bir sonucu bulunmamaktadır.

 

                        (3)       Ön Sağlık Muayenesi 

                                   (a)       Adayların fiziksel görünümü ile yaş, boy ve vücut ağırlığının istenen standartlarda olup olmadığı ile görme bozukluğu, renk körlüğü, düztabanlık, ağız, diş, çene yapısının uygun olup olmadığı başta olmak üzere sağlık problemlerini belirlemek ve FYDT esnasında adayın herhangi bir sağlık sorunu ile karşılaşmaması için TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nde belirtilen kriterlere göre genel sağlık kontrolü yapılmaktadır.

                                   (b)       Adaylar ve velilerinin maddi ve manevi kayıplara uğramaması için; adayların uygun boy ve kiloda olup olmadığından (Yaşlara göre boy-kilo oranları Hv.Astsb.MYO başvuru kılavuzu TABLO-3 ve TABLO-4’tedir.), renk körlüğü bulunup bulunmadığından, lazer ya da başka bir yöntemle iyileştirilmiş olsa dahi göz bozukluğunun olmadığından, yüzünde ve vücudunda leke, yanık, derin ve uzun kesi izi bulunmadığından emin olarak seçim aşamalarına gelmeleri önemlidir. (Diğer nitelikler için TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği incelenebilir)

                        (4)       Fizikî Yeterlilik Değerlendirme Testi (FYDT)

                                   (a)       Adaylara, çabukluk, çeviklik, kuvvet ve kondisyonlarını meydana çıkaracak testler uygulanmaktadır. FYDT’nin hangi branşlarda yapılacağı ve standartları ile ilgili detaylı çizelge TABLO-5’te yer almaktadır. FYDT dört aşamalı olarak yapılacaktır.

                                          (I)        Barfikste kol çekme : 3 çeken,

                                          (II)       Mekik : 1 dakikada yardımlı 32 tekrar yapan,

                                          (III)      Durarak uzun atlama: 180 cm. ve daha fazla atlayan,

                                               (IV)      Koşu: 400 m. mesafeyi 85 saniye ve daha kısa sürede koşan adaylar başarılı sayılacak, diğer adaylar elenecektir.

DİKKAT: FYDT’ye önceden çalışarak hazırlıklı gelmeniz başarınızı artıracaktır. Testten alacağınız notlar, performans değerlendirmenize doğrudan etki edecektir. Yukarıda belirtilen branşlarda standartlara ulaşamayan adaylar elenmektedir.

                                   (b)       FYDT’de adayın sakatlanması, yaralanması vb. gibi ortaya çıkabilecek durumlarda sağlık yönünden sorumluluk Hv.Tek.Okl.K.lığına ait değildir. Ayrıca testlerin yapılacağı günde sağlık durumu itibariyle testlere katılamayacak durumda olan adaylar sınavlara kabul edilmeyecek ve kendisine başka bir sınav hakkı verilmeyecektir.

                        (5)       Mülâkat 

                                   (a)       FYDT’de başarılı olan adayların, testlerle tespiti mümkün olmayan bilgilerinin öğrenilmesi ve değerlendirilmesi amacıyla, yüz yüze bir komisyon ile görüşmesinde yapılan değerlendirmedir. Mülakat sınavında; çeşitli tekniklerle, adayın genel görünümü, davranışı, konuşmasındaki akıcılığı, mantıklı ve aksaksız konuşması, anlama ve anlatma kabiliyeti, kendine güveni, psikolojik yapısı, davranışları ve Hv.K.K.lığına uygunluğu değerlendirilir.

                                   (b)       Mülakat aşamasında, adaylar komisyonlarını ve komisyonlar, adaylarını seçememektedirler. Hangi adayın hangi komisyonda mülakat değerlendirmesine gireceği, bilgisayar sistemi marifetiyle rastgele olarak yapılır.

                                   (c)       Mülakat değerlendirmesi sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve yukarısında puan alanlar başarılı olmuş sayılırlar.

                        (6)       Nihai Karar Komisyonu

                                   (a)       Bu komisyon tarafından; seçim aşamalarında başarılı olmuş ve farklı komisyonlarda değerlendirilmiş adayların, yüz yüze görüşülerek ve birbirleriyle mukayese edilerek; davranış, mantık zinciri kurma ve genel görünüşü ile Hava Kuvvetlerine uygunluğu, aranılan şartları sağlayıp sağlamadığı, Hv.Astsb.MYO öğrencisi olma kriterlerini taşıyıp taşımadığı son kez değerlendirildiği komisyondur. 

                                   (b)       Nihai Karar Komisyonunun kararı kesindir, itiraz edilemez.

 

            ç.         Seçim Aşamalarına İtiraz Esasları

                        (1)       Seçim aşamalarının bir gün içerisinde bitirilmesi esas alınır ve bu aşamalardan herhangi birine (Nihai Karar Komisyonu hariç) aynı gün içerisinde, seçim aşamalarının yapıldığı bölge terk edilmeden, yazı ile başvuruda bulunarak itiraz etmek mümkündür.

                        (2)       Sonuçlar için yapılacak olan itirazlar, “İtiraz İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu” tarafından ilgili yasal mevzuatta belirtilen esaslara göre değerlendirilir. İtirazın sonucu adaya sözlü olarak aynı gün içerisinde bildirilmektedir. Seçim aşamalarının yapıldığı bölge terk edildikten sonra yapılacak itirazlar dikkate alınmaz!

                        (3)       İtiraz Komisyonu tarafından başvuruları kabul edilen adaylar, ilgili komisyonda yeniden değerlendirmeye tabi tutulacak ve başarılı olduğu taktirde bir sonraki aşamadan itibaren devam edebileceklerdir. İtirazı sonrası adayın yeniden başarısız olması durumunda, elendiği aşama için tekrar ikinci bir itiraz hakkı bulunmamaktadır.

            d.         Sağlık Muayene Merkezine Sevk

                        (1)       Nihai Karar Komisyonunda başarılı olan adaylar, kendilerine verilen süre içerisinde “Askeri Öğrenci Olur.” kararlı sağlık raporu almak için, İKDSY K.lığı tarafından, TSK Sağlık Komutanlığının belirlediği sağlık muayene merkezlerinden uygun olan birine sevk edilmektedirler. Sevk edildikleri sağlık muayene merkezinden “Askeri Öğrenci Olamaz.” kararlı sağlık raporu alanların itiraz hakları bulunmakta olup, gerekli bilgiler ile uygulanacak usûl, sağlık muayene merkezine sevk esnasında adaylara açıklanmaktadır.

                        (2)       Diğer Kuvvet Komutanlıklarının Harp Okulları veya Meslek Yüksekokulları için alınmış olan “Askeri Öğrenci Olur.” kararlı sağlık raporları, 2014 yılına ait olmak koşulu ile Hv.Astsb.MYO için geçerli olarak kabul edilmektedir. Bu durumda olan adaylar, ayrıca sağlık muayene merkezine sevk edilmezler. Almış oldukları ön raporun aslı veya onaylı fotokopisi yeterli olmaktadır.

                        (3)       Adayların bu aşamadan sonra yapmaları gereken işlemlere ilişkin duyurular, sağlık muayene merkezine sevk aşamasında, kendilerine verilen bilgi pusulalarında detaylı olarak yer almaktadır. Adayların bu duyuruları dikkatle takip ederek, belirtilen hususları eksiksiz ve zamanında yerine getirmeleri yararlarına olacaktır. Aksi halde adaylar haklarını kaybedecektir.

2.         ASIL VE YEDEK ADAYLARA SONUÇLARIN DUYURULMASI

            a.         Tüm seçim aşamalarından sonra, adayların performans değerlendirmesi yapılacaktır. Buna göre; performans puan sırasına göre lise öğrenim kolları dikkate alınarak, asıl ve yedek olarak belirlenen adaylara duyuru www.tekok.edu.tr internet adresi üzerinden yapılacaktır. Ayrıca, çağrı mektubu gönderilmeyecek ve gazete ilanı verilmeyecektir.

            b.         Sağlık muayene merkezine sevk edilen adayların raporlarının ulaşıp ulaşmadığı bilgisi ile asıl ve yedek sırada kazanan adayların, bu aşamadan sonra yapmaları gereken işlemlere ilişkin duyurular sürekli güncellenerek, Temmuz ayı içerisinde  www.tekok.edu.tr internet adresinde ilan edilecektir.

            c.         Sonuçları takip etmek adayların sorumluluğunda olup, çağrıldıkları tarihte gelmeyen adaylar haklarından vazgeçmiş sayılacak ve “çağrıyı görmedim” gibi mazeretler yeni bir hak doğurmayacaktır.  Adayların bu duyuruları dikkatle takip etmeleri,  belirtilen hususları eksiksiz ve zamanında yerine getirmeleri kendi yararlarına olacaktır. Aksi halde adaylar haklarını kaybedecektir.

3.         KAYIT İŞLEMLERİ 

            a.         “Askerî Öğrenci Olur.” kararlı sağlık kurulu raporu alan ve kayıt için gerekli diğer belgeleri de tamamlayan adaylar, kayıt işlemleri için internette ilan edilecek tarihte Hava Teknik Okullar Komutanlığı Gaziemir/İZMİR adresinde şahsen hazır bulunacaklardır.

            b.         Asıl adayların kayıt işlemleri aynı gün içerisinde tamamlanacak olup, kayıt işlemini tamamlayan adaylar intibak eğitiminin başladığı tarihe kadar izinli olarak evlerine dönebileceklerdir.

            c.         Asıl adayların kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından, kontenjanın dolmaması hâlinde, aynı gün içerisinde İKDSY K.lığı tarafından yedek durumunda hazır bulunan adaylardan, kontenjan açığı kadar yedek adayın kendi öğrenim kolu içindeki başarı sırasına göre çağırma işlemi ve kayıt işlemleri yapılacaktır.

            ç.         Kayıt işlemlerinin yapılacağı tarih ve saatlerde belirtilen yerde hazır bulunmayan, internette ilan edilen tarih ve sürelere göre hareket etmeyen, istenen hususları yerine getirmeyen, iletişim için verilen telefon numaralarından kendilerine ulaşılamayan asıl ve yedek adaylar, tüm haklarından vazgeçmiş sayılacak ve adaylıkları sonlandırılacaktır.

            d.         Adayların okula kabul işlemleri yapılmış olsa bile, haklarında yapılacak olan resmî güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlananların okul ile ilişikleri kesilecektir.

DİKKAT: Asıl adayların yerine yedeklerin çağrılabilmesi için aradaki zaman kısa olduğundan, iletişim aracı olarak telefon yolu kullanılacaktır. Dolayısıyla adayların kendilerine ulaşılabilecek en doğru telefon numaralarını başvuru formunda belirtmeleri, telefon ve adres değişikliklerini en kısa sürede bildirmeleri son derece önemlidir.

            e.         Kayıt İçin Getirilmesi Gereken Belgeler

                        (1)       Nüfus cüzdanı aslı ve üç adet fotokopisi,

                        (2)       Diplomanın aslı veya mezun olunan okul idaresi tarafından onaylanmış mezuniyet belgesi ile 3 adet fotokopisi,

                        (3)       Son üç ay içinde çekilmiş gözlüksüz, sakalsız ve bıyıksız 4 adet vesikalık fotoğraf,

                        (4)       Kızılay veya bir sağlık kuruluşundan alınan kan grubunu gösterir belge,

                        (5)       Evci çıkacaklar için  “Veli İzin Belgesi”,

                        (6)       Diğer kuvvetler adına sağlık raporu alan adaylardan istenecek “Taahhütname”,

                        (7)       Çifte vatandaşlık durumu bulunan adaylardan istenecek vatandaşlık haklarından vazgeçtiklerini belirtir “dilekçe”.

                        Yukarıda 5, 6 ve 7’nci sıradaki belge örnekleri ve bunlara ilave olarak gerektiğinde istenecek diğer belgeler www.tekok.edu.tr internet adresinde yayımlanacaktır.

DİKKAT: Okula kayıt işlemi yapılarak İntibak Eğitimine başlayan adaylardan, eğitim-öğretim sürecinin hangi safhasında olursa olsun ilişiği kesilenlerin (kendi isteği ile ayrılsa dahi), yeniden okula kabulü hiçbir şekilde yapılmaz.